RB Data, s. r. o.
kadrowo-płacowa agentura

cz sk pl
en de

RB Data, s. r. o.

RB Data spółka z o.o. działa na czeskim rynku od ponad dwadzieścia lat i jest jednym z podmiotów oferujących zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową (outsourcing).

Spółka powstała w 1997 roku, ma siedzibę w Ostrawie i stale zwiększa liczbę swoich klientów.

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa jest niewątpliwie jednym z narzędzi nowoczesnego prowadzenia firmy. Na świecie outsourcing jest od wielu lat chętnie wykorzystywany jako środek prowadzący do obniżenia kosztów, wzrostu efektywności ekonomicznej i przez to konkurencyjności. Coraz więcej firm stara się wykorzystać zalety outsourcingu także w Republice Czeskiej. Czasy, kiedy poszczególne firmy starały się przy pomocy własnych środków zapewnić realizację wszelkich czynności związanych z ich prowadzeniem, należą już do historii. Nasza spółka jest przygotowana do udzielenia Państwu fachowej pomocy w trakcie podejmowania nowych decyzji.

Wewnętrzna obsługa płacowa niesie ze sobą znaczne ryzyko. Błędy i omyłki w dokumentacji płacowej prowadzą do wielu problemów, zarówno po stronie niezadowolonych pracowników, jak i - przede wszystkim - wiążą się z ryzykiem nałożenia kar i grzywien przez organy administracji publicznej, kasy chorych itp. Ograniczcie Państwo ryzyko wynikające z tej działalności i przenieście odpowiedzialność za obsługę płacową na doświadczony, wyspecjalizowany podmiot.

Jakie są korzyści wynikające z zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej (outsourcing) wykonywanej przez RB Data sp. z o.o. i co Państwo zyskacie?

  • zyskacie Państwo fachowego wykonawcę usług i partnera handlowego, na którym można polegać
  • indywidualne i elastyczne podejście wykonawcy usług
  • opracowanie dokumentacji przy pomocy najlepszego oprogramowania, umożliwiającego różne warianty wypłacania wynagrodzenia pracownikom
  • zintegrowanie z pozostałymi systemami informatycznymi i opracowanie powiązanej dokumentacji
  • uzyskanie nowoczesnego know-how
  • wyeliminowanie własnej odpowiedzialności za opracowanie wynagrodzeń
  • obniżenie własnych kosztów zatrudnienia
  • możliwość zwiększenia efektywności i optymalizację własnej struktury zatrudnienia
  • gwarancję ochrony danych osobowych pracowników i informacji płacowych

Więcej informacji o możliwościach, wygodach i korzyściach znajdziecie, Państwo, na stronie usługi.

RB Data, s. r. o. - kadrowo-płacowa agentura