RB Data, s. r. o.
personálna a mzdová agentura

cz sk pl
en de

RB Data, s. r. o.

Spoločnosť RB Data, s. r. o. pôsobí na českom trhu už viac ako dvadsať rokov a je jedným z poskytovateľov externého spracovania mzdovej a personálnej agendy (outsourcing).

Spoločnosť vznikla v roku 1997, má sídlo v Ostrave a neustále zvyšuje počet svojich klientov.

Externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy je nesporne jedným z nástrojov moderného riadenia akejkoľvek firmy. Vo svete je outsourcing už mnoho rokov využívaný ako prostriedok k zníženiu vlastných nákladov, zvýšeniu finančnej výkonnosti a tým i konkurencieschopnosti. Stále viac spoločností sa snaží využiť prednosti outsourcingu i v Českej republike. Doba, kedy sa jednotlivé spoločnosti snažili zabezpečiť všetky možné činnosti pomocou svojich vlastných zdrojov, je už históriou. Naša spoločnosť je pripravená Vás odborne podporiť vo Vašich nových rozhodnutiach.

Interné spracovanie mzdovej agendy so sebou nesie nemalé riziká. Chyby a omyly v mzdovom účtovníctve vyvolávajú mnoho problémov ako u nespokojných zamestnancov, tak predovšetkým s veľkým rizikom vymerania pokút a penálov od orgánov štátnej správy, zdravotných poisťovní a pod. Znížte svoje riziká z tejto činnosti a preneste zodpovednosť za spracovanie miezd na skúseného a odborne fundovaného dodávateľa.

Čo Vám externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy (outsourcing) spoločnosti RB Data, s. r. o. prinesie a čo získate?

  • získate odborne spôsobilého dodávateľa služieb a spoľahlivého obchodného partnera
  • individuálny a ústretový prístup dodávateľa
  • spracovanie údajov na špičkovom software, umožňujúcom rôzne varianty odmeňovania zamestnancov
  • integráciu do ostatných informačných systémov a spracovanie súvisiacich agend
  • získanie moderného know-how
  • zbavenie sa vlastnej zodpovednosti za spracovanie miezd
  • zníženie vlastných personálnych nákladov
  • možnosť zvýšenia efektivity a optimalizácie vlastných pracovných procesov
  • garantovanú ochranu osobných údajov zamestnancov a mzdových údajov

Viac o možnostiach, prínosu a výhodach nájdete na stránke služby.

RB Data, s. r. o. - personálna a mzdová agentura