RB Data, s. r. o.
personálna a mzdová agentura

cz sk pl
en de

Čo Vám externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy (outsourcing) spoločnosti RB Data, s. r. o. prinesie a čo získate?

 • získate odborne spôsobilého dodávateľa služieb a spoľahlivého obchodného partnera
 • individuálny a ústretový prístup dodávateľa
 • spracovanie údajov na špičkovom software, umožňujúcom rôzne varianty odmeňovania zamestnancov
 • integráciu do ostatných informačných systémov a spracovanie súvisiacich agend
 • získanie moderného know-how
 • zbavenie sa vlastnej zodpovednosti za spracovanie miezd
 • zníženie vlastných personálnych nákladov
 • možnosť zvýšenia efektivity a optimalizácie vlastných pracovných procesov
 • garantovanú ochranu osobných údajov zamestnancov a mzdových údajov

Aké ďalšie výhody Vám plynú zo spolupráce so spoločnosťou RB Data, s. r. o.?

 • úplný poradenský servis v personálnej a mzdovej oblasti a v oblasti cestovných náhrad
 • transparentné a ľahko overiteľné náklady na spracovanie miezd
 • ľahšie plánovanie a riadenie cash-flow
 • možnosť dátových výstupov a štatistík podľa Vašich požiadaviek

Prečo je výhodnejšie zadať spracovanie mzdovej a personálnej agendy externej firme?

 • ušetríte náklady na mzdovú účtovníčku ( mzdu, odvody, školenia, kancelária, komunikáciu, programové vybavenie, výpočtová technika a pod.)
 • ušetríte Váš čas a tým Vám umožníme sústrediť sa na Váš hlavný predmet činnosti
 • bezpečne ochránime osobné údaje Vašich zamestnancov
 • pomôžeme Vám zvýšiť efektivitu pracovných procesov
 • zaistíme rovnakú úroveň služieb pre všetkých Vašich zamestnancov
 • zbavíme Vás zodpovednosti za spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • budeme plne rešpektovať Vaše individuálne požiadavky
 • 100% Vám garantujeme správnosť a včasnosť spracovania v súlade s aktuálnou legislatívou
 • preberáme všetky rizika, spojené s touto činnosťou, pretože pracujeme na základe mandátnych zmlúv

Ing. Miroslav Raszka
Eva Burkotová
konatelia spoločnosti

Pokiaľ máte záujem o naše služby, alebo sa chcete viac informovať, kontaktujte nás.

RB Data, s. r. o. - personálna a mzdová agentura